Sjukhusvägen 3, Uppsala

Sjukhusvägen 3 - Slottskällan

Sjukhusvägen 3

Uppsala stads gamla vattenkuranstalt med en källa som varit känd från 1500-talet. Byggnaden uppfördes år 1859 som ersättning för en badanläggning från 1810. Idag är den modernt renoverad och innehåller kontor.

 

Röda stugan
Sedan 1600-talet har en av stadstullarna, Slottstullen, vid infarten till Uppsala från söder, funnits i närheten. Den gamla tullstugan revs på 1860-talet. Tillsammans med den s.k. Röda stugan flankerade de infarten till Uppsala. Idag är det en hyresrätt.

 

Läkarvillan
Byggdes på 1880-talet och hela kuranstalten utvidgades med fler byggnader innehållande både gymnastik- och vilosalar. Dessa fungerade för såväl uppsalaborna som för mer långväga gäster fram till 1914. Idag är Läkarvillan nyrenoverad och innehåller kontor.

Bilder