Trädgårdsgatan 11, Uppsala

Trädgårdsgatan 11 - Engelska Villan

Historik

Det finns få villor från 1800-talet i Uppsala. Trädgårdsgatan 11 är dock ett unikt exempel. Byggnaden uppfördes år 1888 på beställning av Johan Oscar Quensel, docent och senare professor i praktisk teologi. Villan ritades som privatbostad för en familj av arkitekten Adrian Crispin Peterson, en man som framför allt var verksam i Göteborg men som även ritat några hus i Uppsala, bland annat Pumphuset.

 

J.O. Quensel var son till en grosshandlare och hade det gott ställt. Hans hustru Florence kom dock från en betydligt rikare släkt och med familjen Dicksons stora affärsförmögenhet i ryggen kunde de ta ut svängarna på Trädgårdsgatan 11. Endast det bästa var gott nog för de båda makarna, till exempel importerades byggmaterial bland annat från England och Holland. Huset är byggt i rött tegel med utsmyckningar och fönsterbågar i grönt och med flera burspråk. Vissa fönster hade blyinfattad mosaik. Trapphuset låg i mitten av byggnaden och det fanns mathiss från källaren. Paret satsade även stort invändigt med många vackra smådetaljer, stuckaturer och kakelugnar. Den ursprungliga bostaden omfattade 18 rum i tre våningar samt källare och vind.

 

År 1897 byggdes ett boningsrum på vinden vilket var den enda förändringen som gjordes av Quensels innan Florence sålde villan 1918, tre år efter professor Quensels död. Florence Quensel flyttade då till Djursholm, kanske för att komma närmare sina barn och barnbarn. När villan såldes 1918 byggde de nya ägarna om den till tre lägenheter samt studentboende på vinden.

 

År 1920 såldes Trädgårdsvillan till civilingenjören Krister Littorin, vd för Tändsticksbolaget, som gjorde omfattande ombyggnationer 1928 innan han efter Krügerkraschen 1932 tvingades sälja byggnaden. Littorin moderniserade huset till att under en tid bli det modernaste i Uppsala med rinnande varmt och kallt vatten. Under hans tid flyttades även entrén och trapphuset och därigenom utökades bostadsytan. Det var även under hans ägo som kakelugnar och eldstäder togs bort.

Bilder